ANGLIČTINA V MATERSKEJ ŠKOLE

Na kurz u Vás v materskej škole môžete Vaše dieťa prihlásiť cez Registračný formulár.

3 ročný kurz vytvorený na výučbu angličtiny s ohľadom na špecifické potreby a schopnosti detí vo vekovej skupine 3-6 rokov

Aplikácia nových postupov vo výučbe

Certifikovaný kurz 

Témy a príbehy z prostredia MŠ

Deti sa ľahšie učia témy a pokyny, ktoré sú im známe

Kontext sa prelína s ich vlastnou skúsenosťou

Deti si osvojujú cez príbehy aj dȏležité sociálne faktory ako deliť sa, spolupracovať, vychádzať s ostatnými

Príbeh je nahratý aj ako animovaný príbeh 

Ku každej časti príbehu  patrí  pieseň, ktorá dieťaťu umožňuje zažiť komplexný jazykový vnem

Tešíme sa na spoluprácu !